Главная   »   Резолюція №3 ХІ з’їзду Європейської партії України «Нова економічна політика порятунку України»

Резолюція №3 ХІ з’їзду Європейської партії України «Нова економічна політика порятунку України»

09/04/2016 11:08

8 квітня 2016року м. Київ

Революція Гідності мала під собою декілька причин: відсутність у громадян впевненості в вірності напрямку розвитку країни, через корумпованість влади та багатотисячної армії чиновників; відсутність економічної свободи для підприємництва, корумпованості та злочинної суті судової системи; зарегульованості дозвільних процедур та податкової політики. Нажаль влада, яка прийшла на хвилі української революції, продовжує стару політику та використовую корупційні схеми грабунку української економіки.

Макроекономічна ситуація в Україні за підсумками 2015 року показала, що прогнози уряду на початку року були хибними. Замість очікуваної інфляції в 13,1% за фактом до кінця року цей показник вже 42,3%. За підсумками року зростання цін склало близько 45%. Головне – падіння ВВП замість 4,3% очікується на рівні 12%. Це один з найгірших показників за останні роки. Рівень тінізації економіки за офіційними показниками складає 52%, а за неофіційними – доходить до 65-70%. Тобто бізнес біжить від такої держави. Ситуація ганебна. Українці вимагають чесних та прозорих відносин держави та бізнесу.

За попередній рік кількість робочих місць в Україні скоротилася більш ніж на 500 тисяч. Кількість людей, які претендують на одне робоче місце, становить 18-19 претендентів. Інвестори відвертаються від України. Зростання тарифів та знецінення гривні витискає населення країни за межу бідності та за кордон.

Усвідомлюючи:
• значне падіння життєвого рівня населення, без наявності позитивних тенденцій до зміни соціально-економічної ситуації;
• кризові явища в економіці держави, що можуть призвести до остаточної втрати Україною конкурентоздатності на світових ринках та повного зубожіння населення;
• ризики для національної безпеки, що пов’язані з ростом бюджетного дефіциту, державного боргу, що в кінцевому результаті може призвести до повної втрати Україною економічної незалежності та реальної загрози державному суверенітету;
• безграмотний державний курс псевдореформ в усіх галузях економіки, що суттєво погіршує рівень економічної свободи та умови для залучення інвестицій;
• повну відсутність системи дієвого компромісу та тісної співпраці між громадянами, владою, підприємцями, громадськими організаціями на благо України і в ім’я її поступального якісного розвитку в усіх сферах.

Європейська партія України вважає за необхідне:
1. Забезпечити справжню бюджетну децентралізацію, з метою передачі коштів на місця та зменшення видатків державного бюджету;
2. Забезпечити професійну роботу Національного банку України з метою запровадження фінансової та курсової стабільності національної валюти;
3. Ввести обмеження на дефіцит Державного бюджету у розмірі 3% від обсягу валового внутрішнього продукту України;
4. Ввести обмеження на рівень державного боргу від обсягу валового внутрішнього продукту України на рівні світових стандартів;
5. Забезпечити щорічний перегляд споживчого кошика, формування прожиткового мінімуму, рівня мінімальних заробітних плат та пенсій з урахуванням прогнозного показника рівня індексу споживчих цін на наступний календарний рік;
6. Забезпечити конкурентні умови на ринку надання комунальних послуг для зниження рівня комунальних тарифів для населення;
7. Встановити максимальний граничний рівень безробіття на кінець року не більше 6%.

З метою створення нових робочих місць та конкурентоздатності української економіки добиватися :
• державної підтримки інвестиційної привабливості України;
• зменшення фіскального тиску на усі виробничі галузі економіки, до рівня прийнятного для країн, що мають розвиватись та зростати, та на заробітну плату працівників, що сприятиме детінізації економіки та підвищенню купівельної спроможності громадян;
• прийняття Податкового кодексу Миколи Катеринчука;
• спрощення адміністрування податків та зменшення їх кількості;
• зменшення кількості регуляторних актів для відкриття та ведення підприємницької діяльності;
• створення сприятливих умов кредитування малого та середнього бізнесу на рівні кредитних ставок, прийнятих в країнах Європейського Союзу. Зниження облікової ставки НБУ;
• податкових пільг для стратегічних інвесторів, інноваційних компаній та довгострокових інфраструктурних проектів, пільги для підприємств, які реально створюють нові робочі місця;
• валютної лібералізації, зняття обмежень на вільне пересування капіталу;
• державних інвестицій в інфраструктуру, транспорт, будівництво доріг, оновлення основних фондів;
• створення пільгових умов для стимулювання розвитку середнього та малого бізнесу, як основи економічної стабільності держави;
• започаткування державної програми розвитку інновацій та IT-ринку з обов’язковим державним її фінансування, переходу від ресурсної економіки до економіки з великим відсотком доданої вартості;
• ухвалення закону про обов’язкове залучення до реалізації інфраструктурних проектів вітчизняних фахівців та компаній;
• розробка доступної державної програми стимулювання вітчизняної галузі сільського господарства та тваринництва;
• розробка державної програми підвищення вартості праці, як необхідної умови збільшення кількості робочих місць та купівельної спроможності населення;
• забезпечення ліберальних умов для розвитку галузей з виробництва товарів широкого вжитку для збільшення кількості робочих місць;
• запровадження програми заохочення бізнесу через податкові механізми на фонди оплати праці для молодих спеціалістів випускників вишів, як необхідної умови мінімізації відтоку висококваліфікованої робочої сили за кордон.

В результаті цих ліберальних економічних реформ має принципово змінитися структура ВВП. Частка валових інвестицій у ВВП країни зросте протягом 2-3-х років з нинішніх 11-14% до 30%. Інвестиції в економіку мультиплікативно приведуть до зростання ВВП, створення нових робочих місць, появи нових галузей. Українська економіка зможе бути трансформована в інноваційну.

_765