Главная   »   Резолюція № 5 ХІ з’їзду Європейської партії України з питань реформування правоохоронної та судової систем України

Резолюція № 5 ХІ з’їзду Європейської партії України з питань реформування правоохоронної та судової систем України

09/04/2016 11:50

8 квітня 2016року м. Київ

Учасники з’їзду усвідомлюють, що реформи судової та правоохоронної систем в Україні так і не розпочалися. Прийняття низки законів лише імітують проведення реформи, яка неможлива без внесення змін в Конституцію України.

Влада не виконує свої функції, які народ України делегував їй в результаті Революції Гідності та оплачує їх зарплату через податки.
ХІ з’їзд Європейської партії України вимушений констатувати, що без усунення нинішніх керівників від влади Україна не має шансів на проведення реформ. До влади мають прийти європейськоорієнтовані політики, які проведуть реформи на наступних засадах:

1. Реформа правосуддя повинна відмовитися від руйнівного популізму і взятися до реальної послідовної роботи, чітко орієнтуючись на фіксовані строки й європейські цілі реформи, а саме:
• забезпечення незалежності та професійності при здійсненні правосуддя;
• унеможливлення суб’єктивних впливів та встановлення юридичної відповідальності за вплив на суддю;
• приведення системи правосуддя до стандартів справедливого, публічного розгляду справ неупередженим незалежним судом упродовж розумного строку, встановленого законом;
• організація оптимальної системи, засад і принципів судоустрою, що створює для громадян умови реального доступу до правосуддя;
• створення ефективної системи виконання судових рішень;
• поступове формування атмосфери довіри з боку суспільства до судової системи;
• створення засад проникнення справжнього європейського змісту принципу верховенства права у всі правовідносини.

2. Реформа прокуратури має проводитися одночасно у взаємодії оновленого законодавства щодо повноважень прокуратури в контексті співпраці з оновленою судовою системою та системою поліції, а саме:
• приведення прокуратури в орган європейського зразка та позбавитися основного каральної функції, яка дісталася нашій державі з часів радянського Союзу;
• приведення у відповідність з європейськими рекомендаціями та з європейським законодавством повноважень прокуратури. Внести зімни до Конституції України для скасування інститут загального нагляду;
• привести у відповідність профільне законодавство про прокуратуру у відповідність з рекомендаціями Євросоюзу від 1995 року;
• визнати таким, що не відповідає запитам сучасної європейської держави ухвалений в 2014 році парламентом закон «Про прокуратуру»
• забезпечити законодавчу базу щодо проведення реальної реформи прокуратури в частині оновлення професійних незаангажованих кадрів усіх рівнів органів прокуратури, що дасть можливість позбутися основного принципу кадрової політики в прокуратурі «кумівства»;
• на законодавчому рівні визначити роль та місце органів прокуратури в системі розподілу влади;

3. Реформа органів внутрішніх справ (поліції), яка з причин роз’єднаності процесу реформування силового блоку показала певні проблеми, що в кінцевому результаті можуть з поліції зробити міліцію старого зразка, варто вирішити наступні проблеми:
• забезпечення нерозривності реформування поліції з реформуванням прокуратури та судової системи;
• приведення законодавства щодо діяльності та повноважень поліції з нормами та стандартами Європи;
• забезпечення координації між новими патрульними поліцейськими і старими районними відділами міліції;
• забезпечення прозорості кадрової та дисциплінарної політики;
• відмова від практики швидкого і незаслуженого присвоєння спеціальних звань;
• забезпечення прозорості статистики звільнених та публічності недоліків реформування поліції;
• розширення повноважень патрульних;
• відмова від пострадянських принципів роботи нової поліції.

4. Інтегрувати в судову гілку влади, прокуратуру та поліцію щорічні тести у поліграфологів, що дасть можливість викорінити корупцію на найвищому рівні та не допустить корупціонерів до влади.

_731