Главная   »   Резолюція VI з’їзду політичної партії «Європейська партія України» щодо декларації економічної свободи

Резолюція VI з’їзду політичної партії «Європейська партія України» щодо декларації економічної свободи

11/12/2011 15:33
РЕЗОЛЮЦІЯ
VI З’ЇЗДУ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ»
ЩОДО ДЕКЛАРАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ
В умовах фінансово-економічної кризи та значного падіння життєвого рівня населення, що посилюється без наявності позитивних тенденцій до зміни соціально-економічної ситуації;
виходячи із необхідності запобігання повторенню та виникненню нових гострих кризових явищ в економіці держави, що можуть призвести до остаточної втрати Україною конкурентоздатності на світових ринках та повного зубожіння населення;
розуміючи існування ризиків для національної безпеки, що пов’язані з ростом бюджетного дефіциту, державного боргу, що в кінцевому результаті може призвести до повної втрати Україною економічної незалежності та реальної загрози державному суверенітету;
віддаючи перевагу проголошеному курсу, що спрямований на проведення послідовних реформ в усіх галузях економіки, спрямованих на збільшення рівня економічної свободи та створення кращих умов для залучення інвестицій;
орієнтуючись на стратегічні цілі розвитку України в контексті побудови вільної та соціально-орієнтованої моделі економіки, яка б забезпечувала рівні права та можливості для всіх без винятку учасників соціально-економічних процесів без надання переваги жодному з них;
зважаючи на несприятливу світову кон’юнктуру на традиційних для України зовнішніх ринках збуту своєї продукції, що обумовлює необхідність прийняття негайних запобіжних заходів в економіці держави;
аналізуючи наявний соціально-економічний потенціал, реалізовані та нереалізовані можливості, проблеми і тенденції внутрішнього та світового ринків, економічні та соціальні загрози, які існують для України в середньостроковий та довгостроковий період;
виборюючи створення системи дієвого компромісу та тісної співпраці між громадянами, владою, підприємцями, громадськими організаціями на благо України і в ім’я її поступального якісного розвитку в усіх сферах;
оцінюючи радикальні зміни в соціально-економічній сфері України як необхідні, невідкладні і негайні
Європейська партія України проголошує цю Декларацію економічної свободи і вимагає від влади проводити ліберальну економічну політику і дотримуватися наступних вимог:
1. Прийняття дієвої програми протидії корупції.
2. Ухвалення законодавства про державні закупівлі, яке буде відповідати європейським принципам.
3. Реалізації політики, яка орієнтована на підтримку малого та середнього бізнесу.
4. Завершення регуляторної реформи, спрямованої на покращення інвестиційного клімату.
5. Обмеження на видаткову частину Державного бюджету у розмірі 30% від обсягу валового внутрішнього продукту.
6. Обмеження на дефіцит Державного бюджету у розмірі 3% від обсягу валового внутрішнього продукту.
7. Обмеження рівня державного боргу у розмірі 30% від обсягу валового внутрішнього продукту.
8. Заборона на використання і формування позабюджетних фондів.
9. Щорічного перегляду споживчого кошика з урахуванням соціально-економічних реалій та потреб сучасного суспільства і формування прожиткового мінімуму з урахуванням прогнозного рівня індексу споживчих цін на наступний календарний рік.